Menu

Община Симитли

Община Симитли – сгушена между три планини Рила, Пирин и Малешевска, прекосена от река Струма, дарена с причудливи форми на природата, с пъстро историческо наследство и богат културен заряд.

Община Симитли – домът на над 15 000 българи. Община, разположена на 533 кв. км. площ, с 18 населени места.

Община Симитли – «детелината» на международни транспортни коридори.

Оттук минават стратегически важните за страната ни и Европейския съюз пътища към Република Гърция и Република Македония. Оттук минава потокът за Гърция (София-Кулата-Солун-Атина – Е-79; София-Банско-Гоце Делчев-Драма – II-19). Оттук минава пътят за Зимната столица на Балканите – Банско.

Община Симитли – с обща граница със съседна Република Македония, с граница, «заличена» от тясното партньорство и сътрудничеството за общото бъдеще в сферата на туризма.

Община Симитли – с географско разположение и добре развитата инфраструктура, които дават възможност за трансгранично икономическо и културно сътрудничество и за развитието на туризма.

Природо-географските и социално-икономически параметри на общината определят възможностите за развитие на община Симитли в областта на екологичното земеделие и животновъдство, включително алтернативни земеделски производства, развитие на лека и преработвателна промишленост.

Сферата на услугите е представена от търговията, а туризмът е в разцвет, обусловен от богатите природни дадености и ресурс за развитието на многоспектърен туристически продукт. Река Струма е природният дар, който се използва пълноценно като туристически атракцион.

Изведените приоритети акцентират върху комплексното развитие на икономиката, човешките ресурси, техническата и социална инфраструктура, подкрепяни от силна местна власт.

Симитли – Света гора на Пирина

Община Симитли – общината с най-много, с най-светли храмове. Над 50 са църквите, параклиците и манастирите , в които жителите на общината палят свещица за здраве на празник и в делник. Сред тях са нови храмове и средновековни църкви, част от които с историческа стойност за България.

Община Симитли с дълбоки корени към магнетичното, целебното, за което науката, а и старите хора, обяснение нямат. Такива са вековният дъб край Ракитна, причудливият бор край Сеноков, дренът край Брестово...

Община Симитли – земя, богата на традиции и обичаи, със силен исторически заряд. Земя на хора, ревностни пазители на българщината. С изключително пъстър календар, с ярко присъствие на фестивали. Земя с девствена природа и причудлива красота.  А живописната река Струма, проправила си път между планините, е образувала два от най-красивите проломи – Орановския и Кресненския.

Река Струма пресича община Симитли и открива необятни възможности за водни и екстремни спортове.

В света на индустрията и промишлеността - в Симитли е създадена най-голямата търговско-промишлена база в региона. Общината е с работещ въгледобив и минно производство. Богата на полезни изкопаеми, с неизчерпаем заряд от кафяви, черни и лигнитни въглища, оловно-цинкова руда, битуминознини шисти, фелдшпати и пегмапшти. Подземните богатства на община Симитли са стабилна основа за утвърждаването на Симитли и като развиващ се балнеоложки център. Разломната структура на релефа обуславя появата на термоминерални извори при град Симитли, сел

 ата Долно Осеново и Крупник. Сравнително високата температура на минералните извори ги прави подходящи за балнеолечение при заболявания на опорно-двигателния апарат, неврологични и кожни заболявания, оранжерийно производство.

Община Симитли – със запазени традиции в аграрното производство,  формирали се под влияние на природните дадености в Среднострумския район. Преходносредиземноморският и планински климат, пъстротата в геоложката основа благоприятстват за развитието на земеделие, селско стопанство, животновъдство. Условията са благоприятни за отглеждане топлолюбиви интензивни култури, лозя, овощни градини. А пасищата и ливадите в планината са рай за стадата на животновъдите.

Основен фактор е частната инициатива в развитието на фамилното фермерство, зеленчукопроизводството.

Близо 2 000 са декарите лозови масиви, по-голямата част от които са засадени с винени сортове грозде. Стотици декари са черешовите, вишневи и ябълкови градини на частни стопани, десетки семейства се препитават със зеленчукопроизводство.

В подножието на Малешевска планина са и стопанствата, в които се отглеждат животински видове от редки породи. Десетки животновъди гледат космата планинска коза, местни овчарски кучета, коне, които типично са по-дребни от отглежданите в равнината. Със стопанствата си, животновъдите от симитлийска община са надеждата, че ще опазят и развъдят в чистокръвен тип традиционните домашни животни.

В стопанствата в симитлийска община е съхранена и една от най-редките породи кози – червена планинска.

нагоре
DMC Firewall is a Joomla Security extension!